Finalni test

 • Zašto je važno upoznati i prihvatiti vlastito tijelo?

 • Kada počinje proces izgradnje pozitivnog odnosa prema tijelu?

 • Pozitivni ishodi zdravog odnosa prema tijelu su:

 • Na koji način djeca uče u procesu socijalizacije?

 • Kako utičemo na proces internalizacije uvjerenja kod djece?

 • Koje su negativne socijalizacijske poruke?

 • U čemu se ogledaju prosocijalni oblici ponašanja?

 • Koja je uloga roditelja u razvoju dječjih socijalnih interakcija?

 • Šta podrazumijeva sekundarna socijalizacija

 • Na koji način mi potičemo i ohrabrujemo djecu kada je u pitnaju ova tema?

 • U kojoj dobi djeca postaju svjesnija svoga tijela?

 • Čemu doprinosi pojačan interes za tijelo kroz različite razvojne faze?

 • Koje su temeljne emocionalne potrebe djeteta?

 • Kako doprinosimo formiranju načina iskazivanja emocija?

 • Kako se odvija emocionalni razvoj djeteta?

 • Zašto je bitno senzibilrati odrasle u prepoznavanju ranih znakova ugroženosti?

 • Na koji način djeca često reaguju u različitim opasnostima i na različite probleme?

 • Zbog čega je potrebno prepoznati i uvažiti granice djeteta?